Plastream sp. z o. o. informuje o otrzymaniu dofinansowania na realizację projektu

Optymalizacja procesów zachodzących z podwykonawcami w aspekcie tworzenia
wspólnych projektów informatycznych poprzez wdrożenie systemu B2B

Współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013.

Działanie 8.2

Termin realizacji projektu: 01.10.2014 – 30.09.2015

Dokumentację Aplikacyjną przygotowała firma Signum – Dotacje Unijne  www.signum.org.pl